ผลงานด้านที่อยู่อาศัย
Website Banner
   
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
:: ENVIRPRO NEWS ::
   
Update !!!
ติดตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

     พรบ. สิ่งแวดล้อม 2561 
    "มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ติดตามข่าวคุณภาพอากาศ 

 
     
   **  ค่ามาตรฐาน ฝุ่น
PM-2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   **
 
 
 
   
     
   กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ
 
     
   
     
   
 
 พยากรณ์อากาศประจำวัน  

 
     
   กรมอุตุนิยมวิทยา  
     
  
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
 
 
 
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
   
 
   
 
     
 
 
     
     
     
     
 
 
ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ ได้รับความไว้วางใจ
และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการ
ของภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งโครงการในต่างประเทศ
ซึ่งโครงการที่เป็นผลงานสำคัญสรุปได้ดังนี้
 
ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
 
ผลงานด้านที่อยู่อาศัย
 
     
   ▪ ผลงานด้านที่อยู่อาศัย  
     
  1. โครงการ Oriental Hotel โครงการ Oriental Hotel
เป็นโรงแรมอาคารสูง 32 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
     
 
 
 
     
  2. โครงการ Surasak Hotel
โครงการ Surasak Hotel เป็นโรงแรมอาคารสูง 33 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสาทร บริเวณสถานีรถไฟฟ้า สุรศักดิ์ ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท ฮิบเฮง คอนสตรัคชั่น มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
     
 
 
 
     
  3. โครงการสารินซิตี้
โครงการสารินซิตี้ เป็นที่พักอาศัยขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 5,200 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หนึ่งในโครงการบ้านและที่อยู่อาศัยของบริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสร้างบ้านและที่อยู่อาศัย มีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมของผู้อยู่อาศัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมในโครงการ จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
     
 
 
 
     
  4. โครงการ IDEO VERVE RATCHAPRAROP
โครงการ IDEO VERVE RATCHAPRAROP เป็นอาคารคอนโดมิเนียมสูง 34 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เจ้าของโครงการ คือ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ทู จำกัด มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
1. บริษัท โนวา สตีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
2. บริษัท ทีพีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
3. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
4. โครงการ Oriental Hotel ของบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณถนน
วิทยุ กรุงเทพฯ

5. โครงการ Surasak Hotel ของบริษัท ฮิบเฮง คอนสตรัคชั่น ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ 
กรุงเทพ

 
6. โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 1  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
1. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง
    » บริษัท  ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
    » บริษัท  อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด
    » บริษัท  โนวา สตีล จำกัด
    » บริษัท ทีพีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
    » บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
    » บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง
    » บริษัท  ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี
    » บริษัท  ซิเลชติกา (ประเทศไทย) จำกัด
4. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  จังหวัดชลบุรี
    »บริษัท ไทยวอน จำกัด
5. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  
    » บริษัทไทย โตเคน เทอร์โม จำกัด
6. นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
    » บริษัท  สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
7. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
    » บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
8. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  จังหวัดกรุงเทพ
    » บริษัท  ฮิกาชิ ฟูจิไทย จำกัด
9. นิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ
    » บริษัท เมทัลลิค เคมีคอล อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด
    » บริษัท อุตสาหกรรมจรเข้ไทย จำกัด
 
     
  กลุ่มที่ 2  นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
1. บริษัท  Am-acousties Co.,Ltd.  กรุงเทพ ฯ
2. บริษัท แอดวานซ์ เอนไวรอนเมนทัล คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพ ฯ
3. บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด จังหวัดสระบุรี
4. บริษัท  หมิงไท่ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดชลบุรี 
5. บริษัท  Thai Kobelco จำกัด  จังหวัดระยอง 
6. บริษัท  แป้งมันเอี่ยมบูรพา  จังหวัดสระแก้ว
7. บริษัท  ที.เฮช.พี.ดีไซน์ จำกัด  จังหวัดสมุทรปราการ
8. บริษัท  มหพันธ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม
9. บริษัท  กังวาลเท็กซ์ไท จำกัด  จังหวัดราชบุรี
10. บริษัท  เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัด  จังหวัดราชบุรี
11. บริษัท  แป้งมันเอี่ยมเฮง จำกัด  จังหวัดนครราชสีมา
12. บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  จังหวัดนครราชสีมา
13. บริษัท  โตโยต้า บัสส์ จำกัด  บางชัน  กรุงเทพฯ
14. บริษัท  ไตร เอ็น คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพฯ
15. บริษัท  อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด จังหวัดชลบุรี         
16. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
18. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
19. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20. ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Sub-Contact)
21. บริษัท ทอผ้ากรุงเทพ จำกัด บางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ (Sub-Contact)
22. โรงไฟฟ้าสมุทรปราการนิคมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ (Sub Contact)
23. บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดสมุทรปราการ (Sub-Contact)
24. บริษัท อินโดรามา เคมิคอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
25. โรงปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
26. บริษัท โรแยล ซีรามิกส์ อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
27. บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
28. โรงสีไฟ พ.แสงวัฒนา จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
29. บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
30. บริษัท โมลล์เมท จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
31. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
32. บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
33. บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้า) จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
34. โรงงานปูนซีเมนต์ เอเชีย จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
35. บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้า) จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
36. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
37. บริษัท  เจ้าคุณเกษตรสหพืชผล จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
38. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
39. โรงแรมเกียวอัน เทศบาล และตลาดสด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
40. บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
41. บริษัท ซันแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
42. บริษัท ชินาโน เคนชิ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
43. ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
44. บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
45. บริษัท สยามพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
46. บริษัท  อุตสาหกรรมธัญพืช จำกัด จังหวัดสระบุรี (Sub-Contact)
47. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
48. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
49. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา
50. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก
51. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
52. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
53. บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)  จังหวัดนครราชสีมา
54. บริษัท  เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  จังหวัดนครราชสีมา
55. บริษัท  ที เอช แพเล็ต จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
56. บริษัท ศรีบริสุทธิ์ จำกัด  กรุงเทพฯ
57. บริษัท ลายวิจิตร จำกัด  กรุงเทพฯ
58. บริษัท เพียวริเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  จ.สมุทรปราการ
59. บริษัท ไพพ์ ซัพพอร์ทส์ เอเชีย จำกัด (โรงงาน แพรกษา)  จังหวัดสมุทรปราการ
60. บริษัท ไพพ์ ซัพพอร์ทส์ เอเชีย จำกัด (โรงงาน บางนา-ตราด กม.18)  จังหวัดสมุทรปราการ
61. บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด  จังหวัดนนทบุรี
62. บริษัท  เทพพัฒนากระดาษ จำกัด  จังหวัดปทุมธานี
63. บริษัท ไทย เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัด  จังหวัดระยอง
64. บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)  จังหวัดระยอง
65. บริษัท กรไทย จำกัด  จังหวัดราชบุรี
66. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
67. บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด  จังหวัดนครราชสีมา
68. บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด  จังหวัดปทุมธานี (Sub-Contact)
69. บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
70. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์
71. บริษัท เอเซอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
 
     
     
  บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด 
 
168/28, 168/30, 168/71  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
Tel. : + 02-5300284-5   FAX : + 02-5300331 ต่อ 18
E-mail :
envirpro@yahoo.com , info@envirprothailand.com     
Website :
www.envirprothailand.com

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. : 02-5300284-5
 
Current Pageid = 79