ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจวัดอากาศ, ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
Website Banner
   
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
:: ENVIRPRO NEWS ::
   
Update !!!
ติดตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

     พรบ. สิ่งแวดล้อม 2561 
    "มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ติดตามข่าวคุณภาพอากาศ 

 
     
   **  ค่ามาตรฐาน ฝุ่น
PM-2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   **
 
 
 
   
     
   กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ
 
     
   
     
   
 
 พยากรณ์อากาศประจำวัน  

 
     
   กรมอุตุนิยมวิทยา  
     
  
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
 
 
 
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
   
 
   
 
     
 
 
     
     
 
                                                    ... บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0247 (หมดอายุ 7 ธันวาคม 2567)                                     รับบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) ได้แก่ PM2.5, Total Dust, Respirable Dust, สารเคมี, แสง, เสียง, ความร้อน, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                              ........รับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากภายนอก        ด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-156       รับบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่   อากาศ    แสง    เสียง    ความสั่นสะเทือน     ความร้อน    สารเคมี    น้ำเสีย    น้ำดื่ม    น้ำประปา    น้ำผิวดิน    น้ำใต้ดิน    ดิน    ได้ผลรวดเร็ว    ถูกต้อง    ราคาย่อมเยาว์   ตามมาตรฐาน US EPA, NIOSH, OSHA, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              กรุงเทพฯ รับ-ส่ง ฟรี       สนใจติดต่อ   โทร 081-3581494 (ทุกวัน)           เวลาทำการ โทร      02-5300284-5,      025300331                                           รับบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA ของคอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล ทั่วประเทศ และตรวจตามมาตรการ EIA ของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท   ทั้งระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ    .......  
 
     
 


ประกาศวันหยุดประจำเดือนเมษายน 2564 

หยุดตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564
และเปิดทำการปกติ วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวก

เน้นคุณภาพ วิชาการ ความถูกต้อง และคุณธรรม

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน หมายเลขทะเบียน ว-156

สามารถ Download ไฟล์ได้ คลิกที่นี่ >>

ใบขึ้นทะเบียนห้อง LAB !!!


พร้อม
ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(หมดอายุ 7 ธันวาคม 2567)

             สนใจติดต่อ วันจันทร์-เสาร์ เบอร์โทร
081-3581494
081-5857475

หรือติดต่อทางไลน์

@570rwyzk

ต้องการขอใบเสนอราคา สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ E-mail

envirpro@yahoo.com


หรือ

info@envirprothailand.com
ใบประกาศนียบัตร เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพ

              

     
             
       
             
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 

 
 
 
 


 
 


 


 
             
 
 


 


 
 
 
             
 
 


 


 


 
             
 


 


 

 

 
   
         
 
 

 

 
 

 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
             
   

   
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
           
 
รายการพารามิเตอร์ที่รับบริการวิเคราะห์ มีดังนี้
 
     
   หมวดน้ำเสีย  
     
     
 
 
   หมวดน้ำดื่ม
 
 
 
     
     
    หมวดน้ำผิวดิน
 
     
     
     
   หมวดน้ำบาดาล
 
     
     
     
   หมวดน้ำใต้ดิน และดิน
 
     
     
     
   หมวดอากาศเสียในปล่องระบาย
 
     
     
     
   หมวดอากาศเสีย และสารเคมีในสถานประกอบการ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   หมวดอากาศ ฝุ่น เสียง ในบรรยากาศ และความสั่นสะเทือน
 
     
     
 


 
 

 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน หมายเลขทะเบียน ว-156

  

 สามารถ Download ไฟล์ได้ คลิกที่นี่>>  ใบขึ้นทะเบียนห้อง LAB !!!


 

 รูปการเก็บตัวอย่างงาน Ambient, Stack, Workplace, Water, Soil 
  
         
  
         

         

รับบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)
       
 
 
รับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากภายนอก 


รับวิเคราะห์ ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อากาศ แสง เสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อน สารเคมี น้ำเสีย น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ดิน

  
    รับบริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงาน 

 รับวิเคราะห์ ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ  
ฝุ่น แสง เสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อน     สารเคมี น้ำเสีย น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ดิน แพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน
 
นอกจากนี้ 
ยังให้บริการจัดทำรายผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA ทุกประเภท ได้แก่

      1. โครงการประเภทอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน โรงกลั่นน้ำมัน
      2. โครงการประเภทคมนาคม เหมืองแร่และสำรวจผลิตปิโตรเลียม เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ       โครงการก่อสร้างถนน
      3.  โครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน เป็นต้น

 โดยได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-156 และมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศกว่า 30 ปี ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ 
(Air Quality Monitoring) และแบบจำลองมลพิษ   ทางอากาศ (Air Quality Modeling) ซึ่งได้รับใบ Certificate จากสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมายจากต่างประเทศ 
 
     
    :: ตัวอย่างผลงาน (VDO) ของบริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด  
   
 

 
     
     
    :: ตัวอย่างผลงาน  
 
 
 
         
         
   
         
บริการตรวจวัด PM 2.5 ในสถานศึกษา    บริการตรวจวัด PM 2.5 บนอาคารสูง     บริการตรวจวัด PM 2.5 โครงการก่อสร้างอาคารสูง 
         

   
         
บริการตรวจวัด PM 2.5 ในเหมือง     บริการตรวจวัด PM 2.5 ในบรรยากาศ โครงการก่อสร้าง   บริการตรวจวัด PM 2.5 ในสถานประกอบการ (Indoor Air Quality)
         
 
 
 
 
บริการตรวจวัดโครงการคอนโด กทม.
 
บริการตรวจวัดโครงการคอนโด       ต่างจังหวัด
 
บริการตรวจวัดโรงงานอุตสาหกรรม
         

 
 

 
   
วิเคราะห์โลหะหนัก  
วิเคราะห์สารระเหย (VOC)
  เครื่อง GC
         

 
 

     
เครื่อง Gas Chromatography-MS    เครื่อง Atomic Absorption Spec.   วิเคราะห์น้ำดื่ม น้ำเสีย น้ำผิวดิน
น้ำใต้ดิน ดิน
         

 
 

 
 
วิเคราะห์ฝุ่น Ambient Stack Workplace   ชุดเก็บตัวอย่าง
US EPA Method 5 (Isokinetics)
  ตู้ดูดสารเคมี (Hood)
         
 
     
     
 
 
  บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด 
 
168/28, 168/30, 168/71  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
Tel. : + 02-5300284-5   FAX : + 02-5300331 ต่อ 18
E-mail :
envirpro@yahoo.com , info@envirprothailand.com     
Website :
www.envirprothailand.com

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. : 02-5300284-5
 
Current Pageid = 1